De kinderen kunnen na schooltijd desgewenst opgevangen worden door een van de organisaties voor buitenschoolse opvang in Nieuwerkerk aan den IJssel en omgeving. Met kinderopvangorganisatie KindeRdam heeft onze school een verregaande samenwerking. KindeRdam speelt ook een belangrijke rol bij de tussenschoolse opvang. 

KindeRdam heeft in onze school een eigen ruimte. 

KindeRdam verzorgt ook vanaf 07.00uur opvang van kinderen voor schooltijd (de z.g. voorschoolse opvang). 

KindeRdam heeft ook een Montessori peutergroep. Deze is gevestigd aan de Ir. Lelystraat 42. De kinderen van de peutergroep worden begeleid volgens de visie van Maria Montessori. De  lijfspreuk 'Help mij het zelf te doen’ is ook voor deze groep een belangrijk uitgangspunt. Vanuit een  goed voorbereide omgeving worden kinderen gestimuleerd zich te ontplooien en verder te  ontwikkelen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. De leidsters van deze groep zijn montessori opgeleid. De peutergroep vormt een goede voorbereiding en aansluiting op onze school. 

Voor meer informatie kunt u terecht op www.kinderdam.nl