Sinds 1 augustus 2014 zijn alle scholen in Nederland verdeeld en verbonden in samenwerkingsverbanden. Samenwerkingsverbanden werken landelijk overheidsbeleid uit om per school de opvangcapaciteit van kinderen met een speciale hulpvraag te vergroten.
Onze school neemt deel aan het Samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Aan den IJssel
Hierbinnen werken alle basisscholen samen uit de gemeenten Zuidplas, Capelle a/d IJssel en Krimpen a/d IJssel. 

Het samenwerkingsverband heeft een gemeenschappelijk Ondersteuningsplan geformuleerd met  uitgangspunten, beleid, doelstellingen, organisatie, procedures, activiteiten enz.  Voor onze school is er een jaarlijks ondersteuningsbudget beschikbaar. Daarmee kunnen  ondersteuningsmiddelen of trajecten worden ingekocht en ingezet. 

Als alle ondersteuningsmogelijkheden van onze school zijn benut en de hulpvraag van een kind blijft  onvoldoende beantwoord, dan zoeken we contact met het samenwerkingsverband. Het kan zijn dat  we met elkaar uiteindelijk uitkomen op een conclusie dat een overplaatsing naar een andere dan wel speciale basisschool gewenst is. Daarvoor is de regionale procedure van PPO Aan den IJssel  beschikbaar en een betrokkenheid van een toelaatbaarheidscommissie.